Huisarts

Huisarts
Geneeskunde Brugge & omgeving
West-vlaanderen


Persoonlijk-, geëngageerd- en integraal contact in de geneeskunde. Dat zijn de wegwijzers in het landschap van dienstverlening bij je huisarts. Er is integraal genezen, functies herstellen en doorverwijzen bij organisch letsel.  

Er is ook psychologische begeleiding, evenwel respecteert het advies de keuze van de patiënt.

Heel veel kun je zelf doen, zoals voldoende lichaamsbeweging, het nastreven van een evenwichtig én lekker dieet en voldoende diepe slaap voor regeneratie. De huisarts kan zorgen voor preventie zoals vaccinatie.

Als we het lichaam vergelijken met een computer, dan zijn er aandoeningen van de hardware, objectiveerbaar, en klachten van de software, waar taalfouten in het programma ontsnappen aan medische beeldvorming. Orgaanstelsels beïnvloeden elkaar en kunnen niet zonder elkaar. Een integratieve geneeskunde is een opdracht zowel voor huisarts als specialist. Die vullen elkaar aan.

Een huisarts heeft een opleiding genoten om het onderscheid te maken van hetgeen prioritair is in het patroon van jouw klachten. En wanneer hij moet doorverwijzen om geen risico te lopen op orgaanschade die eventueel onherroepelijk zou kunnen worden. De huisarts kan een inschatting maken van de sociale weerslag van je klachten op je beroep, je intiem relatieleven en je vrijetijdsbesteding.

De huisarts zorgt voor jouw medisch dossier en administratie. Tegenwoordig gebeurt heel veel elektronisch. Als de techniek een beetje meewil, is het leuk om doen. Wij registreren wat een hulpverlener na een ongeval of een spoedopname moet weten (e-Health).

De eindverantwoordelijkheid over jouw lichaam en jouw motivatie ligt uiteindelijk niet bij de arts maar bij U. Geneeskunde is een plaats waar je in ontdekking komt met beperkingen van jouw lichaam. Het is een mengeling van vechten, volhouden, aanvaarden, loslaten. Wij proberen te helpen op een professionele manier om tot rust te komen en bij te tanken.

Acupuncturist